• English (English)
  • niloofaa01||||10||||بالا صفحه داخلی
  • niloofaa02||||11||||بالا صفحه داخلی

محصولات

ساخت

فرآیند ساخت ارگونومیک بوده و بر اساس اندازه و ویژگی های شرکت تنظیم شده است. تکنولوژی و انعطاف پذیری لازم جهت فراهم کردن محصولات برای مصرف کنندگان و شرکا را در حداکثر زمان یک هفته داراست.

سطوح فهرست مواد خام را جهت اجتناب از هر گونه قطع فرآیند تولید و حصول اطمینان از تولید پیوسته بهینه سازی IT سیستم می کند.

کیفیت

Only Fragrances مجهز به آخرین سیستم کنترل تحلیلی به منظور فراهم کردن مانیتورینگ دقیق و لحظه ای ساخت جهت مشتریان ما است.

Niloofa

هر ماده اولیه که خریداری می گردد قبل از وارد شدن به انبار موجودی به طور سیستماتیک کنترل و تایید اعتبار می شود. وقتی که این کار انجام شد یک کد داخلی و شماره دسته دریافت می کند که پیگیری کامپیوتری همه کیفیت ها را مانیتور می کند و قابلیت پیگیری کامل هر ماده تشکیل دهنده عطرهای ما اطمینان حاصل می شود. هر تولید یا ادغام هم شماره دسته دریافت می کند که از نظر رایحه و رنگ به طور دقیق و سیستماتیک کنترل می شود. هر دسته منحصر به فرد بوده و کاملا قابل تشخیص و شناسایی است و تا مدت سه سال توسط آزمایشگاه کنترل کیفی نگه داری می شود.

Niloofa

این فرآیند قابلیت پیگیری دقیق هر دسته را میسر می سازد (نمونه ها، محصولات) و یک مانیتورینگ کیفی دقیق و لحظه ای را تضمین می کند.

aNiloofa