• English (English)

دانستنی ها

کد: c0001 تاریخ انتشار: 1395/8/1
تاریخچه عطر
هنر عطر سازی در زمان باستان از میان رودان و مصر شروع شده و درایران و روم باستان توسعه پیداکرد. اولین شیمیدان ثبت شده در دنیا زنی بنام تاپوتی میباشد، یک عطر ساز که طبق لوحههای خط میخی در هزاره دوم قبل از میلاد در میان رودان میزیستهاست. او گلها، روغنها و اگیر ترکی را با دیگر مواد معطر چندین بار ...

کد: c0002 تاریخ انتشار: 1395/8/1
نوارهای کاغذی جاذب جوهر
نوارهای کاغذی جاذب جوهر(Paper blotters) اغلب توسط عطر سازان برای نمونه گیری و استشمام عطرها استفاده میشوند. ساخت عطرهایی که به فروش میرسند به متخصصین ترکیب عطرها سپرده میشود، کسانی که در این صنعت به عطر ساز یا پرفیومر (perfumer) معروف هستند. گاهی به آنها بعلت احساس خوب بویایی اشان و مهارتشان در ...

کد: c0003 تاریخ انتشار: 1395/8/1
عطرها از طریق مهندسی معکوس با استفاده از تکنیکهای تحلیلی ای نظیر کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتری جرمی Gas chromatography–mass spectrometry که بطور خلاصه (GC-MS) به آن گفته میشود و میتواند فرمول عمومی هر نوع عطری را آشکار کند، قادرند بوجود بیایند. سختی روش (GC-MS) ناشی از پیچیدگی مواد اولیه ع...